Knabstrupperforeningen for Danmark
2018

Aktivt medlemskab 2024 (AKTIV)

Aktivt medlemskab /Active Membership


 • Medlemsbladet Knabstrupper Nyt 3-4 gange årligt/KN-New 3-4 times per year
 • Adgang til at fremstille heste til skuer under Knabstrupperforeningen for Danmark samt Landsudvalget for Heste/Access to show horses at shows in Knabstrupperforeningen for Danmark
 • Indberetning af resultater til web/Enter results to web
 • Rabat på annoncer i KN-Nyt/Discount on ads in KN-News
 • Stemmeret på generalforsamlingen/One vote at the GM (requires personal attendance)


Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
1 01.01.2021 31.12.9999 700 kr.
Familiekontingent 2024 (FAM)

Familiekontingent Digital/Family membership Digital

Frister som aktivt kontingent/Same deadlines as Active membership

 • Gælder kun for en hustand og børn under 18 år/Applies only to one household and children under 18 years of age
 • Et nummer af medlemsbladet Knabstrupper Nyt 3-4 gange årligt/One version of KN-News 3-4 times per year
 • Adgang til at fremstille heste til skuer under Knabstrupperforeningen for Danmark samt Landsudvalget for Heste/Access to show horses at shows under Knabstrupperforeningen for Danmark
 • Indberetning af resultater til web/Enter results to the web
 • Rabat på annoncer i KN-Nyt/Discount on ads in KN-News
 • 1 stemme på generalforsamlingen/One vote at the GM (requires personal attendance)

Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
3 01.01.2021 31.12.9999 900 kr.
Passivt Medlemskab 2024 (PASS)

Passivt kontingent - Passive Membership
 
 • Medlemsbladet Knabstrupper Nyt 3-4 gange årligt/KN New 3-4 times per year
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
5 01.01.2021 31.12.9999 500 kr.
Passivt Medlemskab 2024 digita (PASDIG)

Passivt kontingent Digital - Passive Membership Digital
 
 • Adgang til den digitale udgave af Medlemsbladet Knabstrupper Nyt 3-4 gange årligt/Access to the online version of KN New 3-4 times per year
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
Passivt Medlemskab digital 7 26.12.2022 31.12.2099 300 kr.
Rytterforeningsmedlem 2024 (RYTT)

Rytterforeningskontingent
Er du rytter på en knabstrupperhest og deltager I som ekvipage ved forskellige lejligheder, har du mulighed for at tegne et medlemskab af Knabstrupperforeningens Rytterforening.

Dette giver adgang til at deltage i championatet, hvor der indenfor hver kategori af discipliner hvert år uddeles præmier til den ekvipage, med flest point, ligesom det er muligt at deltage i foreningens interne stævner.
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
6 02.02.2018 31.12.9999 150 kr.