Aktivt medlemskab 2023 (AKTIV)
Aktivt medlemskab 2023/Active Membership 2023

Rettidig betaling med hingst på hingstelisten samt stemmeret på generalforsamlingen: 1. februar 2022
Due date with Stallion at the Stallion list/Due date for voting at the GMM: February 1st 2022
 • Medlemsbladet Knabstrupper Nyt 3-4 gange årligt/KN-New 3-4 times per year
 • Adgang til at fremstille heste til skuer under Knabstrupperforeningen for Danmark samt Landsudvalget for Heste/Access to show horses at shows in Knabstrupperforeningen for Danmark
 • Indberetning af resultater til web/Enter results to web
 • Rabat på annoncer i KN-Nyt/Discount on ads in KN-News
 • Stemmeret på generalforsamlingen/One vote at the GM (requires personal attendance)

Tilmeld/Læs mere - (1)

Aktivt medlemskab 2023 digital (AKDIG)
Aktivt medlemskab 2023 Digital/Active Membership 2023 Digital

Rettidig betaling med hingst på hingstelisten samt stemmeret på generalforsamlingen: 1. februar 2022
Due date with Stallion at the Stallion list/Due date for voting at the GMM: February 1st 2022
 • Adgang til den digitale udgave af Medlemsbladet Knabstrupper Nyt 3-4 gange årligt/Access to the online version of KN-New 3-4 times per year
 • Adgang til at fremstille heste til skuer under Knabstrupperforeningen for Danmark samt Landsudvalget for Heste/Access to show horses at shows in Knabstrupperforeningen for Danmark
 • Indberetning af resultater til web/Enter results to web
 • Rabat på annoncer i KN-Nyt/Discount on ads in KN-News
 • Stemmeret på generalforsamlingen/One vote at the GM (requires personal attendance)

Tilmeld/Læs mere - (1)

Familiekontingent 2023 (FAM)

Familiekontingent 2023 Digital/Family membership 2023 Digital

Frister som aktivt kontingent/Same deadlines as Active membership

 • Gælder kun for en hustand og børn under 18 år/Applies only to one household and children under 18 years of age
 • Et nummer af medlemsbladet Knabstrupper Nyt 3-4 gange årligt/One version of KN-News 3-4 times per year
 • Adgang til at fremstille heste til skuer under Knabstrupperforeningen for Danmark samt Landsudvalget for Heste/Access to show horses at shows under Knabstrupperforeningen for Danmark
 • Indberetning af resultater til web/Enter results to the web
 • Rabat på annoncer i KN-Nyt/Discount on ads in KN-News
 • 1 stemme på generalforsamlingen/One vote at the GM (requires personal attendance)

Tilmeld/Læs mere - (1)

Familiekontingent 2023 Digital (FAMDI)

Familiekontingent 2023 Digital/Family membership 2023 Digital

Frister som aktivt kontingent/Same deadlines as Active membership

 • Gælder kun for en hustand og børn under 18 år/Applies only to one household and children under 18 years of age
 • En adgang til onlineversionen af medlemsbladet Knabstrupper Nyt 3-4 gange årligt/One access for the online version of KN-News 3-4 times per year
 • Adgang til at fremstille heste til skuer under Knabstrupperforeningen for Danmark samt Landsudvalget for Heste/Access to show horses at shows under Knabstrupperforeningen for Danmark
 • Indberetning af resultater til web/Enter results to the web
 • Rabat på annoncer i KN-Nyt/Discount on ads in KN-News
 • 1 stemme på generalforsamlingen/One vote at the GM (requires personal attendance)

Tilmeld/Læs mere - (1)

Passivt Medlemskab 2023 (PASS)
Passivt kontingent 2023 - Passive Membership 2023
 
 • Medlemsbladet Knabstrupper Nyt 3-4 gange årligt/KN New 3-4 times per year
Tilmeld/Læs mere - (1)

Passivt Medlemskab 2023 digita (PASDIG)
Passivt kontingent 2023 Digital - Passive Membership 2023 Digital
 
 • Adgang til den digitale udgave af Medlemsbladet Knabstrupper Nyt 3-4 gange årligt/Access to the online version of KN New 3-4 times per year
Tilmeld/Læs mere - (1)

Rytterforeningsmedlem 2023 (RYTT)
Rytterforeningskontingent 2023
Er du rytter på en knabstrupperhest og deltager I som ekvipage ved forskellige lejligheder, har du mulighed for at tegne et medlemskab af Knabstrupperforeningens Rytterforening.

Dette giver adgang til at deltage i championatet, hvor der indenfor hver kategori af discipliner hvert år uddeles præmier til den ekvipage, med flest point, ligesom det er muligt at deltage i foreningens interne stævner.
Tilmeld/Læs mere - (1)
Hold i dag

Instagram