Equine Recurrent Uveitis


Information og skema til udfyldning om ERU findes herunder.

ERU udvalget og Knabstrupperforeningen ønsker at få oplysninger om ERU. Oplysningerne skal på længere sigt hjælpe med forståelsen af sygdommens forekomst, udvikling og evt. arvelighed.

Knabstrupperforeningen håber derfor I hesteejere vil hjælpe foreningen med at indsamle oplysninger om ERU. Oplysningerne vil være fortrolige og anvendes alene til ovenstående formål. Oplysningerne vil alene blive anvendt af foreningen i anonymiseret form.

Du kan sende skemaet til knabstrupperforeningen@gmail.com

Equine Recurrent Uveitis
Skema til anmeldelse af øjensygdomme


Information and form about ERU is below the text

The ERU committee and Knabstrupperforeningen wish to get information about ERU. In the long term this information should help understanding the prevalence, the progresseion and the heredity of ERU.

We therefore hope, that you, the horse owners will help the association to gather the information by filling out the form and send it to Knabstrupperforeningen.

All information about ERU, horses and owners are confidential and will only be used to the purpose written above and in an anonymous form.

You can send the form to knabstrupperforeningen@gmail.com

Equine Recurrent Uveitis_english
Form to fill out about eye disease


Hold i dag

Instagram